Kvalita a bezpečnost 

Firma Canpol Sp. z o.o. SKA je evropským výrobcem kojeneckých potřeb. Neustále zvyšuje výrobní standardy svých produktů. Díky tomu výrobky se značkou Canpol babies splňují požadavky všech kvalitativních i bezpečnostních předpisů kladených na výrobky pro děti do 3 let a výrobků určených pro styk s potravinami.

Certifikát ISO 9001:2008, který firma získala v roce 2012 deklaruje,  že systém řízení ve firmě Canpol babies odpovídá požadavkům kladeným předpisy této normy při projektování výrobků i obalů, jejich výrobě a prodeji. 

V roce 2014 proběhla ve firmě  Canpol  interní kontrola kvality certifikační firmou TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a z jejich  rukou Canpol  získal certifikát  GMP(Good Manufacturing Practices). GMP představuje ocenění  používání nejlepších, v Evropě dostupných  výrobních postupů a dodržování předpisů  nutných pro výrobu kvalitních, bezpečných výrobků prostých všech případných nečistot.

GMP představuje neustálou a důslednou kontrolu všech etap výrobního procesu od nákupu surovin, přes jeho skladování, výrobu, balení, značení po skladování a distribuci hotového výrobku.

Testy a certifikáty 

Abychom zaručili vysoký stupeň bezpečnosti našich výrobků, neustále je podrobujeme vnitřním i vnějším testům.

V souladu s příslušnými předpisy jsou výrobky testovány přímo jak v místě výroby, tak i v institucích které se zabývají kontrolou kvality. Spolupracujeme s Polským centrem testování a certifikace a Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani, které pro nás zajišťují laboratorní testy a chemické rozbory výrobků.

Disponujeme vlastní laboratoří, ve které testujeme výrobky. Jedná se zejména o mechanické testy a kontrolu užitných vlastností výrobků, např. kontrola objemu výrobků, správné fungování elektrických zařízení, zkoušky trvanlivosti hraček, testy s použitím cylindru pro zkoumání malých dílů.

Naši vlastní výrobu opíráme jak o vnitřní zásady řízení, tak o světové standardy certifikátu ISO9001. Jsme v neustálém kontaktu s Obchodní inspekcí, Hygienickými stanicemi a Centrem hraček. Všechny naše výrobky odpovídají požadavkům příslušných norem Evropské unie.   

V roce 2014 proběhla ve firmě  Canpol  interní kontrola kvality certifikační firmou TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a z jejich  rukou Canpol  získal certifikát  GMP(Good Manufacturing Practices).

Maminky, které pracují ve firmě Canpol používají výrobky Canpol babies pro své děti a dělí se s ostatními matkami o své zkušenosti.

Zajímáme se také o názory ostatních maminek – klientek a monitorujeme reakce spotřebitelů na prodejnách a internetu. Analýza těchto informací nám umožňuje vytvořit si představu o atraktivitě výrobku pro matku a dítě.

Kvalitu a bezpečnost výrobků zaručuje rovněž náš speciální program pro naše zákazníky. Poskytujeme jim výrobky na testování, nasloucháme jejich připomínkám a potřebám, radám a za základě těchto informací výrobky zlepšujeme. Díky tomu vytváříme značku Canpol babies společně s maminkami. Jejich názory a zkušenosti jsou pro nás velmi důležité.

Kvalitní a bezpečné výrobky, kterým spotřebitelé důvěřují, nám umožňují dynamicky se rozvíjet. Svědčí o tom ocenění prestižních institucí, které již mnoho let  naše výrobky získávají. Více informací v oddíle Ocenění.     

      


.